Klussen in Huis

Ophangen woon-accessoires
Batterijen van rookmelders vervangen
Monteren eenvoudig bouwpakket

 Klussen in de Tuin

Gras maaien / onkruid weghalen
Bladeren wegvegen
Snoeien van lage heggen, struiken en bomen

 Dienst verlening

Horeca / bezorgen / boodschappen doen

 Overige klussen

Klussen welke niet in de categoriën Tuin, Huis of Dienstverlening valt.

 Alle Klussen

Een overzicht van alle beschikbare klussen.

ban spotlight

IMG 20240418 WA0004

De kaarsengieterij in volle gang

In onze kaarsengieterij is men druk bezig om kaarsen te produceren van koolzaadwas. Dit is beter voor het milieu en ze branden ook nog ee...

Visie Deelgenoten

De visie van Deelgenoten is:

dat wij door samenwerking meer mogelijkheden creëren voor betekenisvolle dagen.

We ervaren het nut van onze activiteiten, omdat die waarde toevoegen in zowel extra tijd als kwaliteit voor de samenleving. We voelen ons hierdoor nuttig, doen actief mee in de samenleving en worden gewaardeerd.  

Op deze manier kunnen we onze mogelijkheden, kwaliteiten en talenten ontwikkelen en uitzoeken waarmee we de meeste affiniteit hebben.

Wij bieden mogelijkheden voor eenieder die behoefte heeft aan de invulling van betekenisvolle dagen tot mensen die dichtbij een intrede op de reguliere arbeidsmarkt zijn.

Het werk dat we verrichten wordt voor een groot gedeelte gedaan voor de mens met een kleine portemonnee, waardoor die zich dingen kan permitteren die zijn/haar leven veraangenamen. Er zullen ook opdrachten worden aangenomen die maatschappelijk nuttig en vaak nodig zijn, maar niet door het reguliere bedrijfsleven (kunnen) worden uitgevoerd.

In die zin onderscheiden we een 5-tal levels, te weten:

 1. Betekenisvolle dagbesteding; zinvolle activiteiten bieden waarbij meedoen naar vermogen,
  meer eigen regie, integraal deel uitmaken van de samenleving en nuttig zijn en voelen
  leidraad zijn. Het belangrijkst is dat wij betekenisvolle dagen hebben, die bijdragen aan 
  welzijn en ontwikkeling.

 2. Vrijwilligerswerk vanuit maatschappelijke betrokkenheid en als persoonlijke investering.

 3. Parallelle arbeidsmarkt; mensen die werk verrichten in een ander ritme dan dat gevraagd 
  wordt op de reguliere arbeidsmarkt. Zij leveren zinvol werk dat anders niet gebeurt en niet 
  zozeer een commercieel maar een maatschappelijk rendement heeft.

 4. Pré-reguliere arbeidsmarkt; mensen die aan het voorportaal staan van (her)intreding op 
  de reguliere arbeidsmarkt.

 5. Aansluiting bij onderwijs en opleiding in de vorm van oriëntatie, scholing, onderzoek en 
  stage van studenten.

Terug