Meer mensen dan wij denken hebben moeite met lezen en schrijven en digitale vaardigheden. Brieven van de gemeente, de bijsluiters van medicijnen en de informatie op de websites zijn dan niet altijd te begrijpen. Invullen van formulieren, internetbankieren, mijn overheid zijn dan echte obstakels in het dagelijks leven. Een grote groep mensen voelt zich hierdoor onzeker en buitengesloten. Uit recent onderzoek is gebleken dat dit ook geldt voor een steeds groter wordende groep jongeren. In Oss hebben meer dan 10.000 inwoners vanaf 16 jaar moeite met taal en/ of rekenen.

Daarom wil het Taalnetwerk Oss zich de komende periode extra inzetten op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit doen ze door het zoeken naar bondgenoten die zich willen aansluiten bij het Taalakkoord. Bondgenoten kunnen komen uit gezondheidsorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties die actief betrokken zijn bij de burgers. Een bondgenoot is een partner die het belang van "Meedoen begint bij de basis" onderschrijft. De aanpak hiervan kent 4 actielijnen:

1. Bewustwording en bespreekbaar maken

2. Signalering en toeleiding

3. Preventie

4. Leren en ontwikkelen

Bondgenoten hebben contact met de doelgroep en zij zorgen er gezamenlijk voor  dat de samenleving ook toegankelijk is voor deze groep. Tegelijkertijd zorgen zij er zelf als organisatie ook voor dat ze duidelijk zijn. Taal en digitale vaardigheden mogen geen belemmering zijn. Bondgenoten zeggen ja tegen het Taalakkoord.

De uitvoering van het plan van aanpak vindt plaats vanuit het Taalhuis en dit bevindt zich in de bibliotheek Oss. Het streven is om de komende vier jaar zoveel mogelijk mensen om wie het gaat te bereiken samen met de bondgenoten. Dit kan gebeuren door formeel en informeel onderwijs aan te bieden, maar ook door ondersteuning te bieden op het gebied van taal, digitale vaardigheden, financiële en sociaal/ juridische vaardigheden en gezondheidsvaardigheden.

Deelgenoten Oss heeft ja gezegd tegen het Taalakkoord in Oss! En u?

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.