In samenwerking met de talentencampus Oss heeft Sonja Haven in het vroege voorjaar van 2020 een presentatie gegeven over Deelgenoten Oss bij leerlingen van VMBO-T van het Maasland College. Dit in het kader van de beroepsroute.

Leerlingen zijn aansluitend in kleine groepjes een van de deelnemende organisaties gaan bezoeken om in de weken daarna aan de slag te gaan met het maken van een poster om een dieper begrip te krijgen van de organisatie, doelgroep, werkwijze etc. Deze poster zou in een bijeenkomst gepresenteerd worden en daarna zouden de leerlingen aan de slag gaan met een probleemstelling. Toen viel het door Corona stil en uiteindelijk zijn er wel posters gemaakt, maar aan het vervolg is men niet meer toe gekomen.

In het nieuwe schooljaar zal deze opdracht herhaald gaan worden in de hoop dat dan wel het hele traject kan worden doorlopen.